O Impotenciji

Impotencija predstavlja veoma bitan medicinski problem i to iz dva razloga. Kao prvo, veoma je česta, odnosno veliki broj muškaraca ima problema sa ovim problemom. Drugo, iako ova bolest ne ugrožava život osobe, impotencija može biti uzrok velikih patnji, odnosno može negativno uticati na redovne aktivnosti, ili dovesti do raskida kvalitetne veze između muškarca i žene, ili čak do razvoda braka.

Takođe, uništava samopouzdanje muškarca i čini ga depresivnim i neraspoliženim, baca senku na zadovoljstvo i životnu radost. Zbog svega navedenog, jako je bitno da impotenciju kao problem ozbiljno shvate i doktor i pacijent.

Simptomi impotencije – Erektilna disfunkcija

Impotencija predstalja  poremecaj seksualne funkcije muskarca. Dakle, onemogućuje mušku osobu da na pravi način obavi sekualni odnos. To se dešava kada muškarac ne može da:

 • postigne erekciju ( uvećanje ili učvršćivanje polnog organa )
 • održi erekciju dovoljno dugo

Erektilna disfunkcija je najčešći uzrok nemogućnosti postizanja erekcije Samim tim ona uzrokuje i nemogućnost dovoljno dugog zadržavanja erekcije ili prerane ejakulacije.

Koliko je česta impotencija?

Danas se ne može sa sigurnošću utvrditi tačan broj muškaraca koji imaju problem sa potencijom. Obzirom na delikatnost problema, muškarci ne govore rado o tome i pokušavaju na sve načine da svoj problem prikriju. Prema određenim podacima od impotencije, u SAD-u, pati oko 20 miliona ljudi dok je taj broj u Nemačkoj 6 miliona.
Može se reći da je praktično svaki muškarac imao ili će imati problem sa potencijom. Kod određenog broja se to desi jednom i traje kratko dok se kod drugih dešava znatno češće i/ili dugo traje, mesecima ili godinama. Može se javiti povremeno ili je čak stalno prisutna.

Uzroci impotencije

Kada govorimo o uzrocima impotencije, oni mogu biti brojni. Jedna stara podela, oko koje se decenijama lome koplja stručne javnosti, predstavlja  podelu na organske uzroke i na psihogene uzroke. Zastupljenost jednih ili drugih uzroka je bila uvek podložna uticaju promene nauke. Prema aktuelnim i  najnovijim naučnim istraživanjima, učestalost jednih i drugih je sledeća :

Organski uzroci 50-80 %

 • bolesti krvnih sudova-arterije i vene, povišen krvni pritisak, šećerna bolest, endokrini poremećaji, neurološka oboljenja…
 • intoksikacije (alkohol i nikotin)
 • lekovi
 • oboljenje penisa

Psihogeni uzroci do 30 %

 • mešoviti uzroci

Lečenje impotencije

Današnja medicina poseduje znatno više opcija za lecenje impotencije, nego što je to slučaj bio do pre petnaestak godina.

Ovo se neke od mogućnosti:

 • Biljni preparati
 • Lekovi
 • Intrakavernozne injekcije
 • VEP – vakuumski aparat
 • Penilne proteze
 • Psihijatrijsko lečenje